• Latvijas spē-lē-tā-jiem

Страница номер 1

  Š-ī- tē-ma ir domā-ta spē-lē-tā-jiem, kuri ir iemī-lē-juš-i š-o burvī-go spē-li un grib palikt kopā- ar mums arī- š-eit - google.com.Š-eit varat uzdot visus interesē-još-us jautā-jumus un arī- saņ-emt atbildes.Ziņ-osim arī- par kļ-ū-dā-m un problē-mā-m, kas raduš-ies,spē-lē-jot.Sā-kumā- tusē-sim š-ajā- diskusijā-, ar laiku,varbū-t, tiks veidots atseviš-ķ-s atzars tieš-i mums.Esam kopā-! Pē-tī-sim istabas!Spē-lē-sim š-o jauko spē-li!
  Янина 24 окт 2011 в 23:10
  Daž-u draugu istabā-s pa retam parā-dā-s plaukstiņ-a bez klā-tpievienota uzvā-rda. Kā- to var izmantot?------------------Janī-na: Tas notiek draugu mā-jā-s vai jū-sē-jā-? Vienkā-rš-i,varbū-t drauga-plaukstiņ-as vā-rds uzrakstī-s fontā-,kuru neatspoguļ-o dators,citā- kodē-juma, jo parasti š-ā-di gadī-jumi vē-l nav zinā-mi.
  Dina 17 ноя 2011 в 3:19
  Kur lai atrod to liimlenti,lai vareetu salikt kopaa urbi laboratorijas atveersanai? vai iespeejams ir tikai nopirkt????
  Dace 25 ноя 2011 в 19:44
  Renata, ja vē-l to izlasī-tu un ņ-emtu vē-rā- adresā-ts, tad bū-tu pavisam labi :)
  Hiko 3 дек 2011 в 3:04
  Nesaprotu uzdevumu. Ç-Ar cigaanu baronu ir jaamainaas, lai dabuutu bruninieku zirgu, bet man vinam arii ir jaadod zirgs, vins tacu prasa sedlus? Kaut ko nesaprotu. Starei6ij cigan cik es saprotu ir cigaanu barons...Paskaidrojiet man, varbuut es ko ne taa daru..
  Dace 23 дек 2011 в 16:21
  Gribeju pajautat kas dod mantas prieks 154 un 155 kolekcijas- sklepa ierocus. Kur vinus meklet? kas vinus dod?
  Dana 8 янв 2012 в 0:20
  Kā- var savā-kt fotogrā-fiju fragmentus,kā-di uzdevumi,kur meklē-t-nekā- nav,bet ir uzdevums iet uz salu?????????---------------------------Janī-na: vienkā-rš-ī- nedaudz pacietī-bas, uz katru fragmentu bū-s uzdevums,pagaidā-m uzgaidiet
  Krista 8 мар 2012 в 13:31

Страница номер 1

Переход по страницам